Illustration fra rapport fra Advisory Board for cirkulær økonomi

Cirkulær økonomi og The Power in Good

Forleden fortalte Ikea, at det snart bliver muligt at leje sine møbler i to af koncernens varehuse i København. Møbelvirksomheden vil forsøge at begrænse resurseforbruget via det, der kaldes cirkulær økonomi. Altså at råvarerne indgår i et kredsløb og genbruges – i modsætning til lineær økonomi, hvor man trækker på resurserne og ender med affald.

I takt med, at bevidstheden om, at jordens resurser ikke er endeløse, stiger, vinder den idéen om den cirkulære økonomi frem. Også i Nordjylland, hvor jeg for nylig havde fornøjelsen af at høre Reimer Ivang, lektor ved Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet, fortælle om sin virksomhed Better World Fashion.

Succes ikke kun profit

“Succes kan ikke udelukkende være profit. Vi er nødt til at reflektere over, hvad profit er for mig”, som Reimer Ivang sagde ved oplægget på marketingeventet Modern Marketing Zoo i januar 2019 i Aalborg, arrangeret af Konxion.

Refleksionen fik ham til at lukke alle sine virksomheder for i stedet at bevise, at virksomheder er en væsentlig spiller, når det drejer sig om at løse problemerne med global opvarmning og overforbrug. Jeg vil vise, at der er en enorm power in good. Vi higer efter det gode, og det er jeres virksomheder, der skal løse problemerne, lød påstanden fra Reimer Ivang.

Officielle anbefalinger

I oplægget lagde han sig på linje med regeringens Advisory Board om cirkulær økonomi, der fremlagde en rapport i juni 2017. Der stod blandt andet:

For dansk erhvervsliv er cirkulær økonomi en gylden mulighed for at være først til at udvikle nye cirkulære teknologier og løsninger, der kan accelerere omstillingen. Til glæde for virksomhederne, samfundet og miljøet.

Advisory Board bestod af 12 erhvervsledere fra både mindre og store, danske virksomheder som Carlsberg, Danish Crown, GoMore, Reshopper og Nykredit.

Syv dogmer om cirkulær økonomi

I rapporten blev der opstillet syv dogmer, der rammer idéen om cirkulær økonomi ind. Dogmerne er tænkt som et kompas og skal være med til at sætte en fælles retning for alle der arbejder med cirkulær økonomi:

Cirkulært design. Vi arbejder for, at alle materialer bevarer deres potentiale som ressource for noget nyt. Intet bliver til affald.

Sunde materialer. Vi bruger kun materialer, der er sunde for miljøet og for de mennesker, der producerer, bygger og anvender dem.

Adskilleligt design. Vi producerer og bygger, så alt kan skilles ad og genbruges. Vi foretrækker komponenter, der bevarer eller øger værdien.

Samarbejde på tværs. Vi samarbejder i partnerskaber, der fremmer den cirkulære økonomi. Fra leverandør til producent, og fra investor til långiver.

Materialepas. Vi skal til enhver tid kende og kunne værdisætte de vigtigste materialer i et produkt og i en bygning.

Stærke rammevilkår. Vi arbejder for løbende at udvikle og implementere tydelige krav og standarder for den cirkulære udvikling.

Bedre oplysning. Vi arbejder for fuld transparens for brugeren om indhold og potentiale for recirkulering i alle produkter

Bedre idéer

En af Reimer Ivangs pointer var, at vi kan designe virksomheder, så vi ikke skal ændre adfærd. Vi kan stadig køre i bil og have lyset tændt, når vi har brug for det. Hvis vi skal løse de udfordringer, vi står overfor, skal vi få nogle grundlæggende bedre idéer. De skal manifestere sig i bedre virksomheder og bedre produkter, lød det fra Reimer Ivang.Derfor var han i 2015 med til at skrive Better World Fashions manifest. Virksomheden vil revolutionere den måde, vi producerer, sælger og ejer tøj på.

“Vi skal sørge for, at alle vores varer får en længere levetid. Vi skal sørge for, at ting kan repareres og recirkuleres, og vi skal sørge for, at affald bliver en resurse”, forklarede Reimer Ivang.

Derfor er alle Better World Fashions læderjakker syet af genbrugslæder, foret er lavet af gamle plastikflasker og lynlåse mv er stort set af genbrugsmetal. Jakkerne lejes og kan altid leveres tilbage, hvorefter kunden får 50% rabat på en ny jakke.

27 anbefalinger

Dermed lever virksomheden op til mange af de forslag, der kommer fra det danske Advisory Board i cirkulær økonomi.

Boardet har opstillet 27 anbefalinger om alt fra begrænsning af madspild over et nyt, cirkulært bygningsreglement og nye værdikæder for landbrugsprodukter til bedre regler for genanvendelse og affaldsindsamling.

For som der står i rapporten fra boardet:

Det ville kræve tre kloder, hvis alle skulle leve, som vi gør i Danmark. Allerede i dag tager det naturen lidt over halvandet år at genopbygge, hvad verdens befolkning forbruger af ressourcer på ét enkelt år. Derfor bliver vi nødt til at gentænke vores måde at forbruge på.

0 Kommentarer

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *